Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 212.     Från sida 407 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Frälsaren var nöjd. Han hade prövat hennes tro på Honom. I Sitt sätt att bemöta henne på, hade Han visat att hon, som var ansedd som utestängd från Israel, inte längre var en främling, utan ett barn i Guds hus. Som barn, var det hennes förmån, att få del av Faderns gåvor. Kristus villfor eller gick med på hennes begäran och avslutade också därmed Sin lektion med lärjungarna.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.