Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 213.     Från sida 408 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Då Han sade: ”’Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus’”, var det en sanning Han framhöll, och i Sitt verk för den kananeiska kvinnan fullgjorde Han Sitt uppdrag. Denna kvinna var ett av de förlorade fåren, som Israel skulle ha räddat. Det var deras givna uppdrag. Det verk, som de försummat att utföra, fullgjorde Kristus.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.