Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 213.     Från sida 409 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Denna händelse öppnade lärjungarnas sinnen mera helt för det arbete ibland hedningarna, som låg framför dem. De såg själar böjda under sorger, okända för dem, som varit mer gynnade. Ibland dem, som de lärt sig att förakta, fanns det själar, som längtade efter, att få hjälp av den mäktige Helbrägdagöraren. De längtade efter sanningens ljus, som på ett så rikligt sätt kommit judarna till del.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.