Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 213.     Från sida 409 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

I tro kastade sig denna kananeiska kvinna mot den barriär, som hade rests upp mellan judar och hedningar. Trots en nedslående erfarenhet och ett hänsynslöst bemötande, som kunde ha föranlett henne att tvivla, förtröstade hon på Frälsarens kärlek. Det är på det sättet Jesus önskar, att vi skall lita på Honom. Frälsarens välsignelse gäller varje själ. Ingenting annat, än vårt eget val kan hindra oss från, att bli delaktiga i löftet om Kristus genom evangeliet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.