Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 209.     Från sida 404 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

”Då kom en kanaaneisk kvinna från dessa trakter och ropade: ’Herre, Davids Son, förbarma dig över mig! Min dotter är svårt besatt.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.