Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 214.     Från sida 409 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Utan hänsyn till ålder eller ras eller nationalitet eller religiösa förmåner, är alla inbjudna att komma till Honom och leva. ”Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad” (Romarbrevet 10:11-12). ”Här är inte jude eller grek, slav eller fri” (Galaterbrevet 3:28). ”Rik och fattiga får leva sida vid sida, Herren har gjort dem båda” (Ordspråksboken 22:2). ”Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst” (Romarbrevet 10:12-13).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.