Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 209.     Från sida 404 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Folket i detta område var av gammal kananeisk härkomst. De var avgudadyrkare och sålunda avskydda och hatade av judarna. Till denna klass hörde den kvinna, som nu kom till Jesus. Ryktet om profeten, som botade alla slags sjukdomar, hade nått henne. Då hon hörde om Hans makt, väcktes hoppet till liv i hennes hjärta. Driven av sin moderskärlek, beslöt hon sig för, att lägga fram sin dotters nöd för Honom. Det var hennes bestämda beslut, att gå med sina bekymmer till Jesus. Han måste bota hennes barn. Hon hade sökt sina hedniska gudar, men hade inte erhållit någon hjälp eller lindring. Stundtals frestades hon att tänka: Vad kan denne judiske lärare göra för mig? Men ryktet hade sagt: Han botar alla slags sjukdomar, antingen de, som kommer till Honom, är rika eller fattiga. Hon beslutade sig för, att inte överge sitt enda hopp.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.