Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 209.     Från sida 405 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Kristus kände denna kvinnas bekymmer. Han visste, att hon längtade efter att få träffa Honom, och Han gjorde så, att Han kom i hennes väg. Genom att hjälpa henne i hennes sorg, kunde Han ge en levande framställning av den lärdom Han önskade att meddela. För denna skull hade Han fört Sina lärjungar till denna plats. Han ville, att de skulle se den okunnighet, som rådde i städerna och byarna tätt intill Israels land. Det folk, som förunnats alla tillfällen till, att lära känna sanningen, saknade all kännedom om de folks behov, vilka bodde runt omkring dem. Inga försök gjordes, att hjälpa dessa människor, som levde i mörker. Den skiljemur, som judarnas stolthet rest, uteslöt även lärjungarnas medkänsla för den hedniska världen. Men denna skiljemur skulle nu brytas ned.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.