Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 210.     Från sida 405 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Kristus gav inte ett omedelbart svar på kvinnans begäran. Han bemötte denna representant för en föraktad ras, såsom judarna skulle ha gjort. Hans avsikt var, att lärjungarna härigenom skulle få ett starkt intryck av det kalla och hjärtlösa sätt, på vilket judarna skulle behandla ett sådant fall och som Hans första bemötande av kvinnan gav prov på, och det medlidsamma sätt, på vilket Han önskade, att Hans lärjungar skulle behandla en sådan nödställd själ, och som Han sedan gav exempel på, genom Sitt svar på hennes bön.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.