Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 210.     Från sida 405 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Men fastän kvinnan ej fick något svar, förlorade hon inte tron. Då Jesus fortsatte Sin väg, som om Han ej hört henne, följde hon efter Honom och upprepade sin begäran. Besvärade av hennes efterhängsenhet, bad lärjungarna Jesus, att avvisa henne. De såg, att deras Mästare behandlade henne med likgiltighet, och de trodde därför, att judarnas fördomar mot kananéerna behagade Honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.