Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 210.     Från sida 405 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Men det var till en medlidsam Frälsare kvinnan vänt sig med sin bön. Som svar på lärjungarnas anmodan eller maning, sade Jesus: ”’Jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.