Tidsåldrarnas Längtan kapitel 30. 210.     Från sida 406 i den engelska utgåva.tillbaka

Bönhörelse

Även om detta svar tycktes stå i överensstämmelse med judarnas fördomar, låg däri en dold förebråelse till lärjungarna, vilket de efteråt förstod, då de erinrade sig Hans ord – att Han var kommen i världen, för att frälsa alla, som ville ta emot Honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.