Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 214.     Från sida 410 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Grundat på Matteusevangeliet 16:13-28; Markusevangeliet 8:27-38; Lukasevangeliet 9:18-27.
Kristi verk på jorden hastade mot sitt slut. Konturerna av den lidandesväg Han skulle gå, låg nu klart tecknade framför Honom.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.