Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 215.     Från sida 412 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Petrus svarade: ”’Du är Messias, den levande Gudens Son.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.