Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 216.     Från sida 413 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Från början hade Petrus trott, att Jesus var Messias. Många andra, som blivit övertygade genom Johannes Döparens förkunnelse och tagit emot Kristus, började att tvivla på Johannes’ verk, då han sattes i fängelse och bragtes om livet. Och nu tvivlade de på, att Jesus var Messias, vars ankomst de så länge förbidat eller väntat på. Många av de lärjungar, som ivrigt väntat på, att Jesus skulle inta Sin plats på Davids tron, lämnade Honom, då de ej förstod, att Han ej närde dylika avsikter. Men Petrus och hans medbröder svek ej sin tro på Mästaren. Den vacklande hållningen hos dem, som i dag lastar eller fördömer, vad de i går lovprisade, hade ej någon inverkan på tron hos Jesu sanna efterföljare. Petrus förklarade: ”’Du är Messias, den levande Gudens Son.’” Han väntade ej på, att hans Herre först skulle bli krönt med kunglig ära, utan tog emot Honom i Hans ringhet och ödmjukhet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.