Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 216.     Från sida 413 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Jesus svarade Petrus: ”’Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.