Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 216.     Från sida 413 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Den sanning Petrus bekände, är grundvalen för den kristnes tro. Kristus Själv förklarade detta vara evigt liv. Men att äga denna vetskap är ingen anledning till självupphöjelse. Inte genom egen vishet och godhet hade Petrus fått denna uppenbarelse. Aldrig kan det mänskliga av sig självt vinna kunskap om det gudomliga. ”Hög som himlen är den – vad kan du göra? Djupare än dödsriket är den – vad kan du förstå?” (Job 11:8). Endast barnaskapets ande kan uppenbara Guds djupheter, vilka ”ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana” (Första Korintierbrevet 2:9, 10). ”Herrens hemlighet är hos dem som fruktar honom” (Psaltaren 25:14, eng. övers.), och det faktum, att Petrus upptäckte Kristi härlighet, är ett bevis för, att han ”fått lärdom av Gud” (Johannesevangeliet 6:45). Ja, i sanning: ”’Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig”.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.