Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 216.     Från sida 414 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Jesus fortsatte: ”Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.”1

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.