Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 217.     Från sida 414 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Namnet Petrus betyder sten – en rullande sten. Petrus var inte den klippa, på vilken församlingen skulle byggas. Dödsrikets portar blev honom övermäktiga, då han förnekade sin Mästare med att banna och svära. Församlingen byggdes på En, vilken dödsrikets portar ej kunde bli övermäktiga.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.