Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 217.     Från sida 414 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Århundraden före Frälsarens ankomst hade Mose pekat på Israels frälsnings klippa. Psalmisten hade sjungit om ”min klippa och min frälsning”. Jesaja hade skrivit: ”Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval” (Jesaja 28:16). Petrus själv hänvisar till denna profetia, när han genom inspirationens Ande skriver: ”… då ni nu har smakat att Herren är god. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap” (Första Petrusbrevet 2:3-5; Femte Moseboken 32:3-4; Psaltaren 62:6-7).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.