Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 217.     Från sida 415 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

”Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus” (Första Korintierbrevet 3:11). ”{P}å denna klippa”, sade Jesus, ”skall jag bygga min församling”. I närvaro av Gud och alla de himmelska väsendena och i närvaro av helvetets osynliga härsmakt grundade Kristus Sin församling på den levande klippan. Denna klippa är Han Själv, som blev slagen och krossad för oss. Byggd på denna grund, skall församlingen kunna trotsa dödsrikets portar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.