Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 217.     Från sida 415 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Hur svag föreföll inte församlingen vara, då Jesus uttalade dessa ord! Det fanns blott en handfull trogna, mot vilka demonernas hela makt och människornas ondska skulle riktas. Likväl skulle Kristi efterföljare ej behöva frukta. Förlitande sig på denna klippas styrka, skulle de ej kunna övervinnas.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.