Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 214.     Från sida 410 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Redan innan Han iklädde Sig mänsklig natur, såg Han hela sträckan av den stig Han måste vandra, för att frälsa det, som var förtappat. Varje slag, som riktades mot Hans hjärta, varje skymf, som hopades över Hans huvud, varje försakelse Han måste underkasta Sig, visades Honom, innan Han lade av Sin krona och Sin konungsliga skrud, för att stiga ned från Sin tron och iföra Sig mänsklig gestalt. Vägen från krubban till korset låg öppen för Hans blick. Han visste, att ångesten skulle gripa Hans själ, ja, Han visste allt, och ändå sade Han: ”’Se, jag kommer, i bokrullen står det skrivet om mig. Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta’” (Psaltaren 40:8-9).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.