Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 217.     Från sida 415 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Under sex tusen år har tron byggt på Kristus, och under sex tusen år har den sataniska vredens stormar och brusande flodvågor slungats mot den klippan, men den står orubblig.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.