Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 218.     Från sida 415 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Petrus hade gett uttryck för den sanning, som är grundvalen för församlingens tro. Och Jesus hedrade nu Petrus som företrädare för hela den troende skaran. Han sade:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.