Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 218.     Från sida 415 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

”Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.