Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 218.     Från sida 415 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

”Himmelrikets nycklar” – det är Kristi ord. Varje ord i de Heliga Skrifterna är av Honom och innefattas häri. Dessa ord har makt, att öppna och tillsluta eller stänga himmelen. De framställer de villkor, på vilka människorna blir mottagna eller förkastade. Sålunda blir det verk, som Ordets förkunnare utför, antingen en livslukt till liv, eller en dödslukt till död. Det är ett verk med eviga följder.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.