Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 218.     Från sida 415 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Frälsaren anförtrodde ej evangeliets verk endast åt Petrus. Vid ett senare tillfälle tillägnade Jesus församlingen de ord, som Han nu riktade till Petrus. Och i huvudsak samma ord uttalades även till alla tolv apostlarna såsom representanter för hela skaran av troende. Om Jesus beklätt en av Sina lärjungar med särskild myndighet framför de andra, skulle vi inte så ofta finna dem tvista om, vem som skulle vara den störste ibland dem. De skulle ha böjt sig för Mästarens önskan och ärat den, som Han utvalt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.