Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 219.     Från sida 415 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

”Kristus är varje mans huvud.” Gud, som lade allt under Frälsarens fötter, gav Honom som huvud ”över allting… åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla” (Första Korintierbrevet 11:3; Efésierbrevet 1:22-23). Församlingen är byggd på Kristus som grundval, och den skall lyda Kristus som sitt huvud. Den skall inte vara beroende av en människa, eller behärskas av en människa. Många, som bekläder förtroendeposter inom församlingen, gör anspråk på, att äga makt att diktera, vad andra människor skall tro och göra. Gud ger ej Sitt godkännande åt sådana anspråk. Frälsaren förklarar: ”ni är alla bröder.” Alla är utsatta för frestelser och har samma benägenhet, att begå misstag. Vi kan ej förlita oss på någon dödlig varelse, när det gäller ledarskap. Trons klippa är Kristi levande närvaro i församlingen. På denna kan de svagaste förlita sig, och de, som tror sig vara de starkaste, skall visa sig vara de svagaste, om de inte söker sin styrka i Kristus. ”Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött”. Herren är ”Klippan, fullkomliga är hans gärningar”. ”Saliga är alla som flyr till honom” (Jeremia 17:5; Femte Moseboken 32:4; Psaltaren 2:12).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.