Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 219.     Från sida 415 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Efter Petrus’ bekännelse ålade Jesus lärjungarna, att ej tala om för människorna, att Han var Kristus. Detta förbud gavs på grund av det avgjorda motstånd fariséerna och de skriftlärde visade. Dessutom hade folket och även lärjungarna en så falsk uppfattning om Messias, att ett offentligt tillkännagivande om Honom som den Smorde ej skulle ha gett den en rätt föreställning vare sig om Honom, eller Hans verk. Men dag efter dag uppenbarade Han Sig Själv för Sina lärjungar som Frälsaren och önskade, att på så sätt ge dem ett riktigt begrepp om Sig som Messias.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.