Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 219.     Från sida 416 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Dittills hade Han undvikit, att tala om något, som stod i förbindelse med Sitt lidande och död. I Sitt samtal med Nikodemus hade Han sagt: ”liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv” (Johannesevangeliet 3:14-15).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.