Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 219.     Från sida 416 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Men lärjungarna hörde inte detta samtal, och även om de hört det, skulle de inte ha förstått detta. Nu hade emellertid lärjungarna varit med Jesus, lyssnat till Hans ord och sett Hans verk, tills de, trots Hans ringhet och prästernas och folkets motstånd, kunde instämma i Petrus’ vittnesbörd: ”’Du är Messias, den levande Gudens Son.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.