Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 220.     Från sida 416 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Nu hade tiden kommit, då slöjan, som dolde framtiden, skulle dras undan. ”Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och på tredje dagen uppväckas.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.