Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 220.     Från sida 416 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Mållösa av häpnad och sorg, lyssnade lärjungarna till Jesu ord. Kristus hade nyligen tagit emot Petrus’ erkännande av Sig som Guds Son. Och nu föreföll orden om Hans lidande och död obegripliga. Petrus kunde inte hålla sig tyst. Han grep tag i sin Mästare, som om han velat hålla Honom tillbaka från den hotande domen, och utropade:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.