Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 220.     Från sida 416 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

”’Gud är nådig mot dig, Herre. Detta skall aldrig hända dig.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.