Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 221.     Från sida 417 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

”’Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.