Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 221.     Från sida 417 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Satan försöker, att göra Jesus missmodig och få Honom, att svika Sitt uppdrag. Och Petrus blev i sin blinda kärlek frestarrösten. Det ondas furste var upphovet till denna tanke. Hans anstiftan låg bakom denna impulsiva vädjan. I öknen hade Satan erbjudit Kristus världsherraväldet på villkor, att Han lämnade förödmjukelsens och självutgivelsens stig. Nu kom han med samma frestelse till en Kristi lärjunge. Han sökte, att genom förespegling av jordisk glans och härlighet skymma korset, till vilket Jesus sökte, att vända Petrus’ blick. Och genom Petrus sökte Satan, att åter tvinga frestelsen på Jesus. Men Han var oberörd för Sin egen del. Hans tanke gällde lärjungen. Satan hade trängt sig mellan Petrus och hans Mästare, för att lärjungens hjärta ej skulle gripas av denna syn: Kristus, som väljer förnedringens väg för hans skull.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.