Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 222.     Från sida 417 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Kristi ord var ej riktade till Petrus, utan till den, som sökte att skilja honom från hans Frälsare. ”’Gå bort ifrån mig, Satan!” Träng Dig inte längre mellan Mig och Min misstagne tjänare! Låt Mig komma ansikte mot ansikte med Petrus, så skall Jag uppenbara för honom Min kärleks hemlighet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.