Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 222.     Från sida 417 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Det var en bitter läxa för Petrus, och det dröjde länge, innan han lärde sig att inse, att Kristi väg här på jorden går genom ångest och förödmjukelse. Lärjungen ryggade tillbaka för, att följa sin Mästare i lidandet. Men i prövningseldens hetta skulle han lära sig dess välsignelse. Långt efteråt, då hans liv var tyngt av år och möda, skrev han:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.