Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 222.     Från sida 417 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

”Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet” (Första Petrusbrevet 4:12-13).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.