Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 214.     Från sida 411 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

För Hans utvalda följeslagare var det händelseförlopp, som snart skulle utspela sig, dolt av framtidens dunkel, men tiden närmade sig, då de måste bevittna Hans ångest. De skulle få se Honom, som de älskade och förlitade sig på, överlämnas i fiendernas händer och hängas upp på Golgata kors. Snart måste Han lämna dem ensamma, att möta denna värld, utan hugsvalelsen eller trösten från Hans synliga närvaro. Han visste, hur hat och otro skulle förfölja dem, och Han önskade att förbereda dem på dessa prövningar.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.