Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 222.     Från sida 417 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Jesus förklarade nu för Sina lärjungar, att Hans eget liv i självförnekelse var ett exempel på, vad deras skulle bli. Vändande Sig till lärjungarna och till de människor, som dröjde kvar hos Honom, sade Han:

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.