Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 222.     Från sida 417 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

”’Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.