Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 222.     Från sida 417 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Kärlek till själar, för vilka Kristus har dött, innebär korsfästelse av det egna jaget. Ett Guds barn bör betrakta sig som en länk i den kedja, som sänkts ned, för att frälsa världen. Han är ett med Kristus i Hans frälsningsplan och går åstad med Honom, för att rädda de förlorade. Den kristne måste alltid ha klart för sig, att hans liv skall vara helgat åt Gud och att hans karaktär skall uppenbara Kristus för världen. Den självuppoffring, det medlidande och den kärlek, som vi finner i Kristi liv, skulle återspeglas i Hans efterföljares.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.