Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 222.     Från sida 417 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

”{D}en som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.