Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 223.     Från sida 417 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Själviskhet är död. Intet organ i vår kropp skulle kunna leva, om det skulle begränsa sin verksamhet till, att tjäna blott sig självt. Hjärtat skulle snart förlora sin kraft, om det upphörde med, att sända livsströmmen till handen och huvudet. Kristi kärlek meddelar sig, i likhet med den fysiska livsströmmen, till alla delar av Hans andliga kropp. Vi är varandras lemmar, och den själ, som vägrar att ge åt andra, kommer att gå under.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.