Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 223.     Från sida 417 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

”Vad hjälper det en människa”, frågar Jesus, ”att hon vinner världen men förlorar sin själ?”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.