Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 223.     Från sida 417 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

Bortom denna tids armod och vanära visade Jesus Sina lärjungar hän till Sin återkomst i härlighet. Han skall inte komma i glansen av jordisk kungavärdighet, utan i Sin Faders och alla heliga änglars härlighet. ”Och då”, tillade Han, ”skall han vedergälla var och en efter hans gärningar.” För att uppmuntra dem, gav Han dem detta löfte: ”Sannerligen säger jag er: Bland dem som står här är några, som inte skall smaka döden, förrän de får se Guds rike komma i kraft.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.