Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 224.     Från sida 418 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

1 ”16:18 Petrus Grek. Petros. Ett grekiskt namn som bygger på ordet ”petra”, klippa. Det är en översättning av det arameiska namnet ”Kefa” (i grekisk form ”Kefas” Joh 1:42, Gal 1:18).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.