Tidsåldrarnas Längtan kapitel 31. 224.     Från sida 418 i den engelska utgåva.tillbaka

I Korsets Skugga

16:18 på denna klippa Dvs på den tro och bekännelse som Petrus uttalar (1 Kor 3:11, Ef 2:20, Upp 21:14).” Anmärkning i Svenska Folk-Bibeln 98, sidan 31 i Nya Testamentet, i upplagan tryckt i England 1999.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.